Skyddsombud, ledningsnätet

Som skyddsombud är din uppgift att för dina arbetskamraters räkning bevaka arbetsmiljöfrågorna och medverka i arbetsmiljöarbetet. Webbplatsen ArbetsmiljöVA har utvecklats för att underlätta ditt arbete som skyddsombud. Här beskrivs vilka risker som finns i VA-verk men också hur ni kan arbeta för att arbetet ska bli säkrare.

Organisera arbetsmiljöarbetet

Det är viktigt att arbetsmiljöarbetet fungerar och är effektivt. Det är mycket som måste fungera, till exempel det systematiska arbetsmiljöarbetetlänk till annan webbplats men också andra rutiner som underhålllänk till annan webbplats, introduktion och utbildninglänk till annan webbplats, vaccinationer och medicinska undersökningarlänk till annan webbplats. I arbetsmiljöVA beskrivs vad som behövs göras men också hur ni kan göra.

Är anläggningen säker?

En säker anläggning underlättar arbetsmiljöarbetet. Hur fungerar det hos er? Är er anläggning säker. Här finns tips och råd om utformning av bland annat lokalerlänk till annan webbplats, pumpstationerlänk till annan webbplats, tunnlar, men också om utrustninglänk till annan webbplats som behöver finnas, t ex lyfthjälpmedellänk till annan webbplats, personlig skyddsutrustninglänk till annan webbplats. Använd gärna dessa tips och råd som underlag för diskussioner inom er arbetsmiljökommitté eller som underlag för att diskutera insatser som är särskilt viktiga hos er.

Arbetar ni säkert?

Arbete i ledningsnätet kan variera mycket. Många arbetsuppgifter görs bara då och då och ibland är det svårt att ordna med bra tillträde och arbetsplats och ha tillgång till den bästa utrustningen. Då är det viktigt att de som utför arbetet vet vilka riskerna är, hur man skyddar sig och hur man arbetar säkertlänk till annan webbplats. Vi har samlat tips och råd om säkert arbete i olika situationer, till exempel om ensamarbetelänk till annan webbplats, och olika arbetsuppgifter vid arbete i ledningsnätet, exempelvis arbete i ledningar, tunnlar, brunnar, ventilkammare och slamsugning och spolning. Diskutera gärna med arbetskamrater och chefer om ert arbete är säkert eller om det finns något ni behöver förbättra. 

Senast ändrad: 2015-08-10
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.