Anställd på VA-verk

Det finns många arbetsuppgifter på VA-verk som är viktiga för att verksamheten och vattenreningen ska fungera. Samtidigt finns det arbetsuppgifter som kan innebära både hälso- och olycksrisker för dig som anställd. För att du inte ska riskera att skadas i arbetet, behöver du känna till vilka risker som kan förekomma i samband med dina arbetsuppgifter och i de delar av anläggningen där du vistas men också hur du ska arbeta och skydda dig för att inte risker att skadas.

Introduktion och utbildning
Som anställd behöver du känna till vilka risker som finns i ditt arbete och hur du ska skydda dig. Som nyanställd ska man få introduktion så att man vet hur man arbetar säkert men också den som arbetat länge på VA-verk kan behöva utbildning. Läs mer om detta under Introduktion och utbildning.

I samband med introduktion och utbildning är det bra att få ta del av arbetsmiljöpolicyn för VA-verket. Den visar hur man ser på arbetsmiljö och kan också ange hur man ska agera och prioritera i olika situationer.

För att arbetsmiljön på ett VA-verk ska vara säker, är det viktigt att man pratar om risker som eventuellt dyker upp eller åtgärder som bör vidtas. Prata gärna med din arbetsledare/chef och dina arbetskamrater om hur dessa frågor ska hanteras.

Arbeta säkert
Grunden för en bra arbetsmiljö lägger man genom en säker anläggning och ett bra arbetsklimat. Många, men inte alla risker kan man undvika med en säker anläggning. Därför behövs också ett säkert arbetssätt. Läs mer om hur man arbetar säkert i VA-verk. Där finns säkert också tips och råd om sådant som rör ditt arbete. Du kan också använda någon av våra checklistor som passar in på ditt arbete och kontrollera vilka risker som finns och om du arbetar säkert.

Hur undviker man risker vid ovanliga arbetsuppgifter?
Vid VA-verk förekommer ofta ovanliga arbetsuppgifter som inte görs rutinmässigt. En del av dessa kan man förutse. Då kan man ta fram arbets- och skyddsinstruktioner för dem. För arbetsuppgifter som är unika, kan det saknas  regler och rutiner för hur arbetet ska göras. För att du ska kunna skydda dig och arbeta säkert, är det viktigt att du känner till vilka typer av risker som kan förekomma men också hur man brukar skydda sig. Läs mer om detta under Hälso- och olycksrisker.

Vaccinationer och medicinsk kontroll
Arbete i VA-verk innebär att man kan utsättas för mikroorganismer, buller och vibrationer. Det finns krav på vaccinationer och vissa medicinska kontroller för anställda som utsätts för detta på arbetet. Berör detta dig? Läs mer under vaccinationer och medicinsk undersökning.

Du vet mest om din egen arbetsmiljö och hur de delar av anläggningen fungerar som du arbetar i. Därför är det viktigt att du pratar med dina arbetskamrater och din arbetsledare/chef om det finns risker som behöver uppmärksammas eller åtgärdas. Ta gärna reda på hur arbetsmiljöarbetet fungerar på VA-verket, så blir det enklare att hantera eventuella frågor som dyker upp.

Senast ändrad: 2012-09-10
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.