Anställd inom företagshälsovård

Du som arbetar inom företagshälsovården har sannolikt kontakt med många arbetsplatser inom olika branscher. Det är svårt att bli expert på arbetsmiljön i alla dessa. ArbetsmiljöVA har utvecklats för att fungera som underlag för företagshälsovårdens kontakter med VA-verk. Här beskrivs vilka risker som förekommer i VA-verk men också hur anläggningen och arbetet kan utformas och hur man skapar en säker och god arbetsmiljö.

Om hälso- och olycksrisker i VA-verk och vid arbete i ledningsnätet

VA-verk är en speciell miljö. Stora anläggningar och relativt låg bemanning. Risk att exponeras för mikroorganismer från avloppsvattnet och även risk för bildning av explosiv eller giftig gas. Ibland ensamarbete och arbete i trånga utrymmen. Dessutom förekommer arbete på stegar och ställningar och en del halkolyckor och fallolyckor. Läs mer om hälso- och olycksrisker. Tillsammans med VA-verkets egna erfarenheter kan detta vara en bra utgångspunkt för en förutsättningslös diskussion om vad ni från företagshälsovården kan bistå VA-verket med.

Vad kan FHV göra för VA-verk?

Inom VA-verk och vid arbete i ledningsnätet krävs viss vaccinationer och eventuellt också medicinska undersökningar. Detta är en självklar arbetsuppgift för företagshälsovården.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar vanligtvis, men behöver kanske vidareutvecklas och förbättras. Läs mer under Arbetsmiljöarbetet om vad som behöver ingå i SAM.

VA-verk klarar säkert en stor del av arbetsmiljöarbetet på egen hand. Företagshälsovården kan hjälpa till som expert och rådgivare, till exempel när det gäller hur anläggningen kan utformas för att vara säker och hur vilka rutiner som gäller för att arbetet ska vara säkert. ArbetsmiljöVA är ett stöd i det arbetet.

Senast ändrad: 2014-12-09
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.