HÄLSO- OCH OLYCKSRISKER

Arbete i VA-verk innebär risker både för olycksfall och ohälsa. Här finns en översikt över de risker som förekommer men också tips om vad man kan göra för att minska eller helt eliminera riskerna.

I VA-verk kan bland annat följande hälsorisker förekomma:

Dessutom förekommer arbeten och arbetsuppgifter där det finns en olycksrisk, till exempel:

Vill du veta mer om olyckor på VA-verk? Se våra exempel på olyckor som inträffat.

Senast ändrad: 2020-10-21
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.