Kommunikation

Grundläggande för att en verksamhet ska fungera bra men också för att arbetsmiljöarbetet ska fungera, är att kommunikationen mellan anställda och mellan anställda och chefer fungerar.

En fungerande kommunikation bygger både på informella kontakter och formaliserad kommunikation, till exempel rutiner för regelbunden information och för möten. Kommunikationen brukar alltid gå att förbättra.

Fundera till exempel över om era rutiner för kommunikation innebär att:

  • Alla får den information de behöver och har möjlighet att framföra sina synpunkter.
  • Formerna för kommunikationen uppmuntrar dialog (inte bara envägskommunikation).
  • Kommunikationen bidrar till tillit och öppenhet.
  • Kommunikationsvägarna är sådana att det inte sprids motstridig information.
Senast ändrad: 2013-09-17
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.