Entreprenörer

Vid VA-verk anlitas ofta entreprenörer för olika arbetsuppgifter. Entreprenörernas arbete kan innebära allvarliga hälsorisker och entreprenörer och anställda på VA-verk påverkar varandras arbetsmiljö.

Samordningsansvar
När de som arbetar på en arbetsplats har olika arbetsgivare, finns ett krav på samordning. Läs mer om detta i Arbetsmiljöverkets broschyr om Samordningsansvar Länk till annan webbplats..

Varje arbetsgivare är ansvarig för sin egen personal, men när man påverkar varandras arbetsmiljöer är det viktigt att arbetet samordnas och att man gemensamt skapar en bra arbetsmiljö.

Upphandling av entreprenörer
Inom VA-verk anlitas ofta entreprenörer för arbetsuppgifter som kan vara farliga, exempelvis bygg- och anläggningsarbete. Det är därför rimligt att ställa krav på att också entreprenörerna följer de regler som gäller för arbetsmiljön och eventuella interna regler av betydelse. Det kan också vara bra att i upphandlingskrav och avtalsvillkor lägga in punkter om vad som händer om arbetsmiljöreglerna inte följs.

Om entreprenörer anlitas för bygg- eller anläggningsarbete (exempelvis anläggning av vägar, läggning av rör eller markarbeten) är VA-verket som beställare ansvarig för arbetsmiljön. Det ska finnas en person som ansvarar för arbetsmiljön i planeringsfasen (BAS-P) och en för utförandefasen (BAS-U). Inför arbetet ska en arbetsmiljöplan tas fram. Detta regleras av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om bygg och anläggningsarbeten Länk till annan webbplats..

Senast ändrad: 2012-09-10
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.