Elarbete

Det finns regler för vem som får göra ingrepp i elektrisk utrustning. Enklare ingrepp (exempelvis att byta vanlig kontakt) får alla göra som har tillräckliga kunskaper, men när arbetet blir mer komplicerat krävs behörighet

är underhåll och utrustning ska göras som exempelvis innebär

  • att en pump kopplas loss
  • att kontaktorer byts

måste den som gör arbetet vara behörig. Bland annat måste det kontrolleras att den elektriska utrustningen är strömlös innan arbetet påbörjas. För detta krävs en behörig elektriker.

För VA-verket är det viktigt att ha fungerande rutiner för vem som gör vad när det gäller elsäkerhet. Mer information finns på Elsäkerhetsverkets Länk till annan webbplats.webbplats.

Senast ändrad: 2020-03-24
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.