Checklistor

Checklistor är ett snabbt och effektivt sätt att skaffa sig en bild av hur arbetsmiljön är och vad som behöver förbättras. Använd checklistorna vid skyddsronder och som stöd för arbetsmiljöarbetet.

Checklistorna innehåller frågor om risker men också om åtgärder som normalt sett ska vidtas, för att minska riskerna för olycksfall och ohälsa. På det sättet blir checklistorna både ett underlag för att gå igenom er arbetsmiljö och göra en första riskbedömning och för att göra en handlingsplan.  Checklistorna bygger på bedömningar av arbetsmiljön i reningsverk/på kontor som experter gjort.

Speciellt för VA-verk har vi utvecklat flera checklistor.

Checklista för VA-verk. Del 1 Allmän de Pdf, 186.8 kB.l
Checklista för VA-verk.Del 2 Mekanisk rening Pdf, 174.8 kB.
Checklista för VA-verk. Del 3 Slambehandling Pdf, 76.7 kB.
Checklista för VA-verk. Del 4 Kemi Pdf, 74.6 kB.
Checklista för VA-verk. Del 5 Mekanisk verkstad Pdf, 76.4 kB.
Checklista för VA-verk. Del 6 Ledningsnätet Pdf, 187.8 kB.

Utöver dessa checklistor kan ni också ha nytta av

Checklista för bildskärmsarbetsplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Checklista för kontor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Checklista för trivsel och arbetsklimat Pdf, 201 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill ni göra egna checklistor?

De checklistor som vi utvecklat passar till stora delar för de flesta VA-verk. För att checklistorna ska bli riktigt bra, kanske ni vill ändra i checklistorna, stryka frågor som inte är relevanta för er, formulera om något eller kanske lägga till nya frågor. Sådana förändringar är bra. På det sättet utvecklar ni egna checklistor som är mer användbara för er. Använd gärna våra checklistor som underlag. Samma checklistor som ovan bifogas nedan, men i Word-format, så att det ska vara enklare för er att justera dem.

Checklista för VA-verk. Del 1 Allmän del Word, 333.5 kB.
Checklista för VA-verk. Del 2 Mekanisk rening Word, 328.8 kB.
Checklista för VA-verk. Del 3 Slambehandling Word, 321.5 kB.
Checklista för VA-verk. Del 4 Kemi Word, 321.3 kB.
Checklista för VA-verk. Del 5 Mekanisk verkstad Word, 324 kB.
Checklista för VA-verk. Del 6 Ledningsnätet Word, 221.4 kB.

Senast ändrad: 2020-03-24
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.