Alkohol och droger

Man räknar med att cirka 20 % av den vuxna befolkningen har en riskabel alkoholkonsumtion och cirka en tredjedel av dem är alkoholberoende. De flesta av dem arbetar. Det förekommer också att anställda har drogproblem. Det finns inget som säger att anställda på VA-verk är något undantag, men inte heller att det är vanligare med alkohol eller drogproblem bland dem.

För arbetsplatser där anställda har alkohol eller drogproblem, påverkas verksamheten men också säkerheten på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att ta tag i problemen.

Arbete på VA-verk innebär transporter. Fundera över om det skulle vara bra med alkolås i era fordon. Det kan också vara bra att tänka igenom hur eventuella alkoholproblem hos entreprenörer ska hanteras.

Läs mer på ALNAs webbplats Länk till annan webbplats.om

  • Konsekvenser för arbetsplatsen av anställdas alkohol- och drogproblem.
  • Hur och vad arbetsgivare kan göra om det finns misstanke om att en anställd är i riskzonen eller utvecklat ett missbruk.

Kontakta ALNA eller företagshälsovården om ni vill ha hjälp med denna typ av frågor.

Senast ändrad: 2012-09-18
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.