Verkstadsarbete

Underhåll och reparation av maskindelar sker ofta i VA-verkets verkstad med maskiner som pelarborrmaskin, slipmaskin och plåtsax. För att minska risken för olyckor, är det viktigt att det finns fungerande säkerhetsrutiner för verkstadsabetet, att de som arbetar i verkstaden känner till riskerna och hur man skyddar sig men också att det är

ordning och reda

i verkstaden.

Utrustning för att arbeta säkert
För att kunna arbeta säkert i verkstaden behövs bra utrustning, bland annat behövs lyfthjälpmedel i samband med bland annat demontering och montering av maskiner. Dessutom behövs tillgång till ögondusch.

Gör så här
Om ni använder pelarborrmaskin, slipmaskin, plåtsax, kontrollera att:

 • Maskinen har tydligt utmärkt och ha lättåtkomligt nödstopp.
 • Maskinen har underspänningsskydd så att maskinen inte kan startas oavsiktligt efter strömavbrott.
 • Makinen har ingreppsskydd över rörliga delar, till exempel borr- och chuckskydd, sprängskydd över slipsten. Bockmaskin och plåtsax exempelvis har avskärmningsskydd, förreglade skydd, tvåhandsmanövrering, beröringsfritt skydd (t ex ljusridå) eller skyddsgrind som ingreppsskydd för verktyget.                
 • Slipmaskin har skyddsglas.
 • Borrmaskinen är stadigt monterad i golv alternativt bänk (mindre borrmaskiner).

När maskinerna används, kontrollera att

 • Arbetsstycket spänns fast på ett säkert sätt.
 • Skyddsglasögon används.
 • Ingen vistas i maskinens riskområde.

En särskild risk med verkstadsmaskiner är att man kan fastna i rörliga och snurrande delar. Därför är det viktigt att man ser till att det inte finns något som kan fastna i maskinerna. Tänk på att

 • Använd vid behov  hårnät (om håret fastnar i snurrande maskindelar kan det inträffa mycket obehagliga olyckor).
 • Ta av ringar, halsband, armbandsur och nyckelkedjor.
 • Ha inga löst hängande kläder som kan fastna i maskinen.

Det kan behövas skriftliga arbetsinstruktioner för verkstadsarbetet. Skriftliga instruktioner kan behövas, till exempel om

 • Tillfällig personal ibland arbetar i verkstaden. Då kan skriftliga instruktioner behövas för att det ska vara enkelt att lämna informtion om vilka säkerhetsrutiner som gäller för arbetet i verkstaden.
 • Alla/någon som  arbetar i verkstaden behöver ha tydlig information om hur man ska arbeta och skydda sig och vilka rutiner som gäller för verkstadsarbetet.
Senast ändrad: 2012-09-05
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.