Checklista för säkra stopp

När ingrepp ska göras i maskiner, är det viktigt att de delar i maskinen som man kan komma i kontakt med inte är strömförande och att maskinen inte oavsiktligt kan startas. Använd gärna checklistan för säkra stopp som underlag och kom-ihåg-lista.

Checklista för säkra stopp
KontrolleraJa NejKommentar
Är maskinen/utrustningen frånkopplad i manöverrum och skyltad som avstängd?   
Är laster är säkrade och låsta när kraftkällan stängs?   
Är elen/kraftkällan till maskinen/utrustningen avstängd och spärrad?   
Är maskinen/utrustningen skyltad som avstängd?   
Är säkerhetsbrytaren låst?   
Har det kontrollerats att det är spänningslöst?   
Är ventiler och rör/ledningar till riskområdet säkrade?   
Är det endast elbehörig personal som stänger av el    
Förvaras nyckeln till låsta säkerhetsbrytare eller andra låsta avstängningar av den som utför arbetet? (Ingen annan ska kunna sätta igång maskinen/utrustningen)   
Kontrolleras att avstängd utrustning är spänningsfri innan arbetet påbörjas i riskområdet?   
Om arbetet utförs i riskfyllda miljöer, följs de instruktioner som gäller där?   
Senast ändrad: 2012-09-10
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.