Svetsning

I samband med underhåll och reparation, kan man behöva svetsa. Svetsning innebär risker bland annat för inandning av svetsrök, elrisker, risk för svetsblänk om man tittar rakt in i ljusbågen med mer. Därför är det viktigt att planera för att svetsningen kan göras så säkert som möjligt och utan att skapa problem för andra som vistas i närheten.

Svetsplats
Svetsplatsen ska anpassas till svetsaren och underlätta hans eller hennes arbete. Tänk på:
  • Skärma av svetsplatsen så att ingen som vistas i närheten riskerar att träffas av gnistor med mer. Det finns många sätt att skärma av, till exempel genom att svetsa i ett svetsbås eller skärma av med plastdraperier.
  • Se till att svetsaren kan arbeta i en bra arbetsställning, det vill säga kan stå stadigt i upprätt och rak ställning och helst med svetspunkten rakt framför sig.
  • Använd någon form av lyfthjälpmedel, till exempel lägesställare eller lyftbord för att placera rör/maskindel rätt så att det går att svetsa i en bra arbetsställning.
  • Svetsarbetsplatsen ska ha  effektiv platsventilation för att fånga in svetsröken. Om en rörlig utsugsarm används, se till att den flyttas med så att den alltid är rätt placerad (öven ljusbågen och inte längre bort än cirka 3 dm). Det en  fördel om utsuget är försett med automatiska spjäll som stänger av luftflödet i utsuget när svetsningen avslutats.  
  • Se till att platsbelysningen vid svetsarbetsplatsen är god, det vill säga är tillräckligt stark och placerad så att den belyser hela arbetsområdet och att det inte blir reflexer från belysningen i utrustning/material.
  • Svetsarbetsplatsen ska vara brandsäker, Det får inte finnas material som är lättantändligt.
  • Se till att det  finns tillgång till brandsläckare i bra skick och annan brandskyddsutrustning, bland annat brandfilt.
Personlig skyddsutrustning
Personlig skyddsutrustning behövs vid svetsning, även om man utformat svetsplatsen och lokalen på ett bra sätt. Det är viktigt att skyddsutrsutningen är personligt utprovad så att den passar bra. Skyddsutrustning som passar dåligt används förmodligen inte.

Använd följande personliga skyddsutrustning, även vid korta svetsmoment:

Skyddskläder

: Kläder som används vid svetsning ska vara flamsäkra och klara stänk av små mängder smält metall. Vid inköp av kläder är det bra att kontrollera hur många tvättar flamskyddet håller. Kläderna ska den täcka hela kroppen, armar/handleder och nacke/hals. Ärmskydd och damasker kan användas för att undvika att svetssprut tränger in i skor/ärmar/ handskar.

Svetshandskar:

Läderhandskar ger bäst skydd för händerna. Handskarna får inte ha nitar eller andra metalldelar.

Skor:

Vid svetsning ska skor med ståltåhätta och spiktrampskydd användas. Skorna ska ha halkfri sula, till exempel kraftigt mönstrad gummisula. Skorna ska även vara heltäckande så att gnistor inte kan komma in i skon. Skyddsskor som skadats så att de inte längre skyddar lika bra, ska kasseras.

Svetsvisir i kombination med andningsskydd:

Svetsvisir ska alltid användas för att skydda ansikte och ögonen mot strålning och svetsloppor. Svetvisir kombineras med andningsskydd som skyddar mot inandning av svetsrök.
 

Tätslutande ögonskydd

: Vid slaggning och slipning efter svetsningen ska tätslutande ögonskydd användas för att skydda ögonen mot partiklar som frigörs vid slaggning och slipning.

Hörselskydd

: Hörselskydd skyddar bra mot buller men också mot svetsloppor i öronen. Man bör alltid använda hörselskydd även vid annat bullrande arbete i verkstad, som t ex slipning, slaggning, borrning och hantering av gods.

Personlig skyddsutrustning ska vara CE-märkt. Det gäller både skyddskläder, skyddsskor, skyddshandskar, visir, andningsskydd och hörselskydd. Kontrollera att CE-märket gäller för användning vid svetsning.
 
Läs mer i Svetsa Rätt Länk till annan webbplats. om hur man ordnar en bra och säker arbetsmiljö för svetsare som också underlättar för svetsaren att göra ett bra jobb.

Senast ändrad: 2012-09-05
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.