När farliga gas förekommer i pumpgropen

Om man vet att gashalten är hög eller syrehalten låg i en pumpgrop är det livsviktigt att veta hur man arbetar för att arbetet ska vara säkert.

Innan arbetet påbörjas
Gas innebär allvarliga risker. Därför måste chef/arbetsledare utfärda arbetstillstånd för sådant arbete.

Utrustning som ska finnas och användas

 • Personlig skyddsutrustning (skyddskläder, handskar, stövlar, hjälm) och vid behov andningsskydd. Om man inte kan säkerställa att gashalten är ofarligt (t ex genom ventilering och kontroll med mätinstrument/gasvarnare), ska tryckluftsmatat andningsskydd användas vid allt arbete i eller i närheten av pumpgropen. 
 • All elektrisk utrustning som används ska vara EX-skyddad.
 • Gasvarnare med förlängd mätsond.
 • Kommunikationsutrustning (EX-skyddad).
 • Lyftsele och livlina som fästs i lyftanordning.

Före nedstigning i pumpgropen  

 • Renspola gropen  
 • Ventilera utrymmet med bärbar fläkt innan arbetet påbörjas.
 • Kontrollera gashalten med en gasvarnaren med en förlängd mätsond (sniffare). Man kan inte lukta sig till syrebrist. Är halten svavelväte hög, trubbas luktsinnet av och då är det inte är säkert att man känner lukten, även om halten är hög eller mycket hög. Därför måste gashalten mätas. Mätsonden sticks ner i pumpgropen medan man själv vistas utanför.

Under pågående arbete

 • Placera gasvarnare vid arbetsplatsen för att kontrollera gashalten under hela arbetet.
 • Ventilera utrymmet med bärbar fläkt under tiden arbetet pågår.
 • Minst en vakt ska finnas ovan eller utanför riskzonen. Vakten ska övervaka arbetet hela tiden det pågår och varna direkt vid misstanke om hälsofara. Vakten ska också ha tillgång till tryckluftsmatat andningsskydd som ska användas om vakten måste gå in i riskzonen. Vakten ska ha EX-skyddad kommunikationsutrustning för att kunna kalla på hjälp vid behov.
 • Den som arbetar i gropen ska använda lyftsele och livlina användas. Livlina ska fästas vid lyftanordning. Detta är viktigt eftersom om en olycka inträffar måste vakten kunna lyfta bort kollegan som inspekterar utan att gå för nära pumpgropen och kanske själv utsättas för farliga gaser.

Efter avslutat arbete i gropen  

 • All utrustning inklusive personlig skyddsutrustning ska rengöras efter avslutat arbete.
 • Tvätta händerna och byt kläder.
Senast ändrad: 2012-09-05
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.