Inspektion av pumpgrop

Arbete i pumpgrop innebär risk att utsättas för farliga gaser men också andra olycksrisker. Därför är det viktigt att aldrig inspektera en pumpgrop ensam. Det är också viktigt att ha rätt skyddsutrustning och arbeta på rätt sätt.

Utrustning som ska finnas och användas

 • Personlig skyddsutrustning (skyddskläder, handskar, stövlar, hjälm)
 • All elektrisk utrustning som används inklusive handlampa ska vara EX-skyddad.
 • Gasvarnare med förlängd mätsond.
 • Kommunikationsutrustning (EX-skyddad)
 • Lyftsele och livlina som fästs i lyftanordning

Innan inspektion påbörjas

 • Vädra utrymmet så väl som möjligt före inspektion.
 • Kontrollera gashalten  med gasvarnaren med förlängd mätsond (sniffare). Man kan inte lukta sig till syrebrist. Är halten vätesulfid (svavelväte) hög, trubbas luktsinnet av och då är det inte är säkert att man känner lukten, även om halten är hög eller mycket hög. Därför måste gashalten mätas. Mätsonden sticks ner i pumpgropen medan man själv vistas utanför.

Under pågående inspektion

 • Minst en vakt ska finnas ovan eller utanför riskzonen. Vakten ska övervaka arbetet hela tiden det pågår och varna direkt vid misstanke om hälsofara. Vakten ska ha EX-skyddad kommunikationsutrustning för att kunna kalla på hjälp vid behov.
 • Placera gasvarnaren  vid arbetsplatsen för att kontrollera gashalten under hela arbetet.
 • Ventilera vid behov utrymmet med bärbar fläkt under tiden arbetet pågår.
 • Den som inspekterar ska använda lyftsele och livlina. Livlina ska fästas vid lyftanordning. Detta är viktigt, eftersom om en olycka inträffar måste vakten kunna lyfta bort kollegan som inspekterar utan att gå för nära pumpgropen och kanske själv utsättas för farliga gaser.
 • All utrustning inklusive personlig skyddsutrustning ska rengöras efter avslutat arbete.
Senast ändrad: 2015-12-16
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.