Arbeta säkert

I VA-verk förekommer många arbetsuppgifter. Här finns tips och råd om hur arbetet kan utformas och vilken skyddsutrustning bör användas vid arbetsmoment som innebär särskilda risker. Oavsett vilket arbete som utförs, är det viktigt med personlig hygien, eftersom all kontakt med avloppsvatten innebär risk för smitta.


Varierande arbete ...

Arbetet i VA-verk är omväxlande och innefattar bland annat tillsyn, rengöring och spolning samt reparation. Vissa arbetsmoment gör man dagligen, andra bara ibland. Arbete kan utföras i alla förekommande delar av VA-verket men också i ledningsnätet, exempelvis

 • tunnlar och ledningar
 • pumpstation
 • brunnar och ventilkammare 
 • tömd ej renspolad bassäng
 • förluftning
 • sandfilter
 • tömd rötkammare

... och varierande arbetsmiljörisker

Arbetsmiljöriskerna varierar också. Riskerna innefattar allt från risk för fall, risk att ramla i bassänger och i värsta fall drunkna, explosionsrisk och halkrisk.

Även om arbetsuppgifter görs sällan det viktigt att man vet hur den ska göras för att arbetet ska bli säkert. Här finns tips och råd om följande arbeten:

 • Arbete med rengöring och spolning
 • Arbete vid bassänger och med galler och filter
 • Underhåll och reparation
 • Arbetet i gropar, tankar och andra slutna utrymmen
 • Arbete i ledningsnätet, bland annat tunnlar, brunnar, pumpstation och ventilkammare
 • Verkstadsarbete
 • Svetsning

Våra tips och råd är ett bra underlag för att utveckla egna säkerhetsrutiner. Vill man göra en egen riskbedömning eller om arbetet inte finns med i listan ovan, kontrollera riskerna och gör en plan för hur arbetet ska utföras för att det ska bli säkert.

Senast ändrad: 2015-01-28
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.