Servicebil

För arbeten på pumpstationer bör en  servicebil användas.

Servicebilen bör ha utrymmen för t ex verktyg, reservdelar, personlig skyddsutrustning. Den ska även ha plats för transport av pumpar och annan skrymmande utrustning.

I servicebilen kan det bland annat behöva finnas

  • Nödvändiga verktyg/utrustning för service eller reparation
  • Lyftutrustning
  • Stege
  • Spolslang med anslutning
  • Varningslampa
  • Brandsläckare
  • Explosions-skyddad lampa, till exempel handlampa eller pannlampa
  • Första hjälpen
Senast ändrad: 2014-10-31
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.