Laboratorium

I laboratoriet hanteras kemikalier och det är viktigt att laboratoriet är rätt utformat för att arbetet ska vara säkert.

Dragskåp ska ha ett kontrollsystem som visar om det uppstår fel i ventilationssystemet, till exempel om luftflödet skulle minska. De som arbetar i laboratoriet ska veta hur ventilationen och kontrollsystemen fungerar. Normalt sett hanteras kemikalier i dragskåp. Om kemikalier som avger luftföroreningar hanteras vid arbetsbänk ska det finnas utsug vid arbetsbänken.

Lufthastigheten in genom dragskåpsöppningen ska vara minst 0,5 m/s. Det ska finnas en märkning som visar hur mycket som dragskåpsluckan kan öppnas utan att lufthastigheten in genom luckan sjunker till under 0,5 m/s. Ventilationen och kontrollsystemen funktion ska kontrolleras minst en gång/år. Kontrollerna ska dokumenteras.

Arbete i laboratorium görs ofta stående eller sittande på ståstol. För att förebygga belastningsbesvär är det en fördel om arbetsbänkar är höj- och sänkbara.

Kemikalier ska förvaras i ventilerat plåtskåp. Giftiga kemikalier ska förvaras åtskilda från övriga kemikalier.

I laboratoriet ska det finnas nöddusch. Nödduschen ska vara lätt att utlösa både för en stående och krypande person.

Vid arbetsplats där frätande kemikalier hanteras ska det finnas fast ansluten tempererad ögondusch. Ögonduschen ska klara de spoltider som krävs för att skölja bort kemikalier som kommit i ögonen. I laboratoriet ska det också finnas ögonspolflaskor som vid behov kan tas med, till exempel under transport till sjukhus om någon fått kemikalier i ögonen.

Både ögondusch och nöddusch ska funktionskontrolleras regelbundet (t ex 1 gång/halvår) och detta ska dokumenteras. Läs mer i KemiGuiden Länk till annan webbplats. .   

Senast ändrad: 2014-03-18
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.