Brunnar

Utformningen av brunnar styrs till stor del av olika regelverk som AMA Anläggning och exempelvis SVAMA (Stockholm Vattens anpassning av Mark AMA till Stockholm Vattens förhållanden).  Det finns detaljer som rör arbetsmiljön som inte är reglerade. Här finns tips och råd om vad ni kan tänka på i samband med ny- och ombyggnation av brunnar.


Nybyggnation av brunnar

Arbetet med brunnar, i nedstigningsbrunnar och eventuell evakuering av nödställda från nedstigningsbrunnar kan underlättas väsentligt, om man placerar brunnen på ett bra ställe och utformar brunnen och brunslocket på ett bra sätt.

  • Placera brunn där det är enkelt att ordna med tillträde utan att luckan är i vägen för andra och annan verksamhet. Undvik om möjligt att placera nedstignings-, tillsyns- och rensbrunnar på vägar. Placering på grönområden intill vägar är vanligtvis bättre. Det ska vara enkelt att komma nära brunnen med bil, så att man inte behöver bära utrustning långa sträckor. Exempelvis är det bra om man kan komma så nära nedstigningsbrunnar att lyftutrustning på bilen kan användas för att lyfta brunnslocket eller för att evakuera eventuellt nödställd i nedstigningsbrunn.
  • Utforma om möjligt omgivningen till brunnen så att det är lätt att komma fram och så att risken för halk- och fallolyckor minimeras.
  • Utforma brunnar så att det är enkelt att kontrollera så mycket som möjligt utifrån, utan att gå ner i brunnar.
  • Brunnslocket kan vara tungt och tillträdet till och arbete i nedstigningsbrunnar kan underlättas genom att:

                * Tillträdet till nedstignings-, tillsyns och rensbrunn placeras på grönområden.
                   Detta minskar kraven på brunnslockets bärighet och lättare lock (t ex av
                   aluminium) kan väljas istället. Locket bör då förses med lås, så att obehöriga
                   inte kan flytta det.

                * Nedstigningsbrunn bör ha en diameter på minst 100 cm.

                * Brunnslocket bör vara så stort att det finns gott om plats att ta sig ner i
                   nedstigningsbrunn, exempelvis med diametern 100 cm. Alltför små
                   brunnslock till nedstigningsbrunnar försvårar evakuering.

Stege ska finnas i brunnar som är djupare än 3,5 m. Välj en stege som är CE-märkt och som inte angrips av rost. I aggressiva miljöer, till exempel om stegen står i avloppsvatten, rekommenderas helsvetsade stegar av rostfritt syrafast stål.

Det har förekommit att stege i glasfiberarmerad plast som stått länge i sump har gått sönder när man klättrat på den. Därför bör man ha rutiner för att regelbundet (årligen) kontrollera sådana stegar som alltid står i avloppsvatten.

Använd material som inte korroderar också för eventuell annan utrustning i brunnarna. Järn och aluminium kan korrodera.

Ombyggnad och renovering av brunnar

Undersök om det är möjligt att genomföra några förändringar som förbättrar tillgänglighet och förenklar arbetet i brunnar, se ovan.

Senast ändrad: 2020-03-27
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.