Hygien

Det finns många arbetsmoment i VA-verk som innebär att man riskerar kontakt med avloppsvatten. För att minska risken att smittas och bli sjuk, är det viktigt att det är enkelt att tvätta sig så snabbt som möjligt när det behövs. Därför är det en fördel om det är nära till tvättmöjligheter på de ställen där det finns risk för kontakt med avloppsvatten.

Det kan räcka med ett enkelt handfat och tillgång till rengörings- och desinfektionsmedel. Läs mer om personlig hygien och hur personalutrymmen kan utformas.
Senast ändrad: 2012-09-05
INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.