Välkommen till www.arbetsmiljoVA.se

När man jobbar för miljön ska man ha en bra miljö själv

Rening av vårt kommunala avloppsvatten är viktigt för att miljön inte ska skadas och omkringboende inte ska störas av lukter. För att kunna göra ett bra jobb krävs dessutom en bra arbetsmiljö som ger förutsättningar att arbeta under säkra förhållanden. Därför har vi utvecklat webbplatsen arbetsmiljöVA.

Arbete på VA-verk kräver både god förståelse för hur den komplexa reningsprocessen fungerar och god förmåga att tillsammans med andra lösa problem som uppkommer. Många problem måste åtgärdas snabbt och i miljöer som kan vara besvärliga och ibland farliga. Det  innebär att det kan finnas risk för olycksfall men också hälsorisker i arbetet. Därför är det viktigt att tänka efter före, så att man utformar anläggningen för att det ska vara möjligt att arbeta säkert och utför arbetet på ett säkert sätt.

Fokus i ArbetsmiljöVA ligger på att hjälpa dig att skapa en god och säker arbetsmiljö. Oavsett om du är chef, arbetsledare, arbetar i driften eller inom företagshälsovården, kan du få tips och råd om vad just du kan göra för att bidra till en bra arbetsmiljö på VA-verk.

Här finns mer information om ArbetsmiljöVA och oss som står bakom webbplatsen.

INFO
Dokument
Ladda ner checklistor från www.arbetsmiljoVA.se
KONTAKT

Vill du använda ArbetsmiljöVA och vara säker på att den alltid är aktuell och uppdaterad? Prenumerera!

Har du synpunkter på ArbetsmiljöVA? Kontakta gärna oss som utvecklat webbplatsen via Pär Fjällström, IVL Svenska Miljöinstitutet. Du når oss på mail (förnamn.efternamn@ivl.se) eller på telefon 010-788 65 00.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.